Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o vzájomnej spolupráci pri realizácii diela, poskytovaní služieb a spracúvaní osobných údajov
Evidenčné číslo Spr448/24
Číslo spisu v registr. Spr 448/24
Predmet zmluvy Zhotovenie a inštalácia dochádzkového systému Biometric, cloudové služby
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 4446,00 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Levice

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Biometric, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Rovniankova 2
Bratislava
SR
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 43874801
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Ing. Vladimír
Priezvisko Galajda
Funkcia konateľ spoločnosti

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Levice
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Kalvínske námestie č. 7
Levice
SR
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165654
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Ľuboš
Priezvisko Baka
Funkcia predseda okresného súdu

Iné

Dátum uzavretia 04.07.2024
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť