Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizácií

Zobraziť:

Organizačná zložka MS SR:
Dodávateľ:
Druh zmluvy: Názov:

Poradové čísloOrganizačná zložkaDruhNázovDodávateľTyp 
1 OKRESNÝ SÚD ZVOLEN(Rámcová) ZmluvaZmluva o dieloAVAL s.ro. Z Detail
2 OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA V(Rámcová) ZmluvaZmluva o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služiebPow-en,a.s. Bratislava Z Detail
3 OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA IIIČiastková zmluvaZmluva o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb č. 3100512023Pow-en a. s. Z Detail
4 OKRESNÝ SÚD RIMAVSKÁ SOBOTA(Rámcová) ZmluvaZmluva o dieloAVAL s.ro. Z Detail
5 OKRESNÝ SÚD KOŠICE II(Rámcová) ZmluvaZmluva o užívaní právneho informačného systému Beck-online.Nakladatelství C.H.Beck s.r.o. Z Detail
6 KRAJSKÝ SÚD V TRNAVE(Rámcová) ZmluvaZmluva o vykonávaní upratovacích a čistiacich prác uzatvorená podľa § 269 a ods. 2 zákona č. 513/91 Zb. OZFINXZA s.r.o. - Registrovaný sociálny podnik Z Detail
7 OKRESNÝ SÚD DUNAJSKÁ STREDA(Rámcová) ZmluvaZmluva o dielo č. 01/2023LVSLV Solutions, s.r.o. Z Detail
8 KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVE(Rámcová) ZmluvaDohoda o spolupráciKrajský súd v Bratislave Z Detail
9 OKRESNÝ SÚD TREBIŠOVEKS (elektronický kontraktačný systém)Kúpna zmluva č. Z202214388_ZMVM CEEnergy Slovakia, s.r.o. Z Detail
10 OKRESNÝ SÚD GALANTA(Rámcová) ZmluvaZmluva o dieloAVAL s.r.o. Z Detail
Aktuálna stránka: Počet záznamov na stránku: