Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizácií

Zobraziť:

Organizačná zložka MS SR:
Dodávateľ:
Druh zmluvy: Názov:

Poradové čísloOrganizačná zložkaDruhNázovDodávateľTyp 
1 OKRESNÝ SÚD NOVÉ ZÁMKY(Rámcová) ZmluvaNakladatelství C.H. Beck, s.r.o.Nakladatelství C.H.Beck s.r.o. Z Detail
2 CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI(Rámcová) ZmluvaZmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/CPPSlovenská konsolidačná, a.s. Z Detail
3 CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI(Rámcová) ZmluvaZmluva o krátkodobej výpožičke nebytových priestorov č. 1/2024 uzatvorená v zmysle uznesenia MZ v Rožňave č. 34/2024 zo dňa 08.02.2024Mesto Rožňava ako vlastník nehnuteľností a Technické služby mesta Rožňava ako správca nehnuteľností Z Detail
4 KRAJSKÝ SÚD V TRENČÍNE(Rámcová) ZmluvaZmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnostiMinisterstvo spravodlivosti SR Z Detail
5 OKRESNÝ SÚD BANSKÁ BYSTRICA(Rámcová) ZmluvaDohoda o použití súkromného vozidla na služobné účelyJUDr. Radovan Greško Z Detail
6 OKRESNÝ SÚD NÁMESTOVO(Rámcová) ZmluvaDodatok č.1 ku kolektívnej zmluveOZ Justície SR Z Detail
7 KRAJSKÝ SÚD V NITRE(Rámcová) ZmluvaZmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Spr 242/24Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Z Detail
8 OKRESNÝ SÚD MICHALOVCE(Rámcová) ZmluvaZmluva o vykonávaní ochrany pred požiarmi, o bezpečnostnotechnických službách v oblasti bezpečnosti a o ochrane zdravia pri práciIng. Marián Chvostaľ Z Detail
9 OKRESNÝ SÚD RIMAVSKÁ SOBOTA(Rámcová) ZmluvaZmluva o úschove Mesto Revúca Z Detail
10 MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR(Rámcová) ZmluvaDohoda o zániku nájmu bytuMinisterstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Z Detail
Aktuálna stránka: Počet záznamov na stránku: