Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizácií

Zobraziť:

Organizačná zložka MS SR:
Dodávateľ:
Druh zmluvy: Názov:

Poradové čísloOrganizačná zložkaDruhNázovDodávateľTyp 
1 MESTSKÝ SÚD BRATISLAVA IV(Rámcová) ZmluvaBEXPO, s.r.o., MartinBEXPO, s.r.o. Z Detail
2 MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR(Rámcová) ZmluvaZmluva o spolupráci a technickej podporeCRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Z Detail
3 OKRESNÝ SÚD HUMENNÉČiastková zmluvaDohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účelyJUDr. Lucia Lacová Z Detail
4 OKRESNÝ SÚD NOVÉ ZÁMKY(Rámcová) ZmluvaZmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb v budove okresného súduKLINTON s.r.o. Z Detail
5 MESTSKÝ SÚD KOŠICE(Rámcová) ZmluvaDohoda o použití súkromného vozidla na služobné účelyIng. Juraj Gubík Z Detail
6 OKRESNÝ SÚD TREBIŠOV(Rámcová) ZmluvaZmluva o užívaní právneho informačného systému Beck-onlineNakladatelství C. H. Beck, s.r.o. Z Detail
7 CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI(Rámcová) ZmluvaDodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071P949 zo dňa 05.09.2018MDSR Z Detail
8 SPRÁVNY SÚD V KOŠICIACH(Rámcová) ZmluvaZmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnostiMinisterstvo Spravodlivosti Slovenskej republiky Z Detail
9 CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI(Rámcová) ZmluvaZmluva o výpožičke č. CPBB_ZM_010-2024_2024MV SR Centrum podpory BB Z Detail
10 MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR(Rámcová) ZmluvaZmluva o poskytovaní služieb verejnej telefónnej siete a zriadení prístupu do verejnej telefónnej sieteSlovak Telekom a.s. Z Detail
Aktuálna stránka: Počet záznamov na stránku: