Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizácií

Zobraziť:

Organizačná zložka MS SR:
Dodávateľ:
Druh zmluvy: Názov:

Poradové čísloOrganizačná zložkaDruhNázovDodávateľTyp 
1 KRAJSKÝ SÚD V BANSKEJ BYSTRICIČiastková zmluvaZmluva o výpožičke nebytových priestorov.Okresný súd Lučenec Z Detail
2 KRAJSKÝ SÚD V NITRE(Rámcová) ZmluvaD O H O D A o použití súkromného vozidla na služobné účely JUDr. Dana Kálnayová Z Detail
3 OKRESNÝ SÚD TREBIŠOV(Rámcová) ZmluvaDohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účelyJUDr. Zuzana Miklošová Z Detail
4 OKRESNÝ SÚD NITRA(Rámcová) ZmluvaDohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe pre uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu "Prax pre mladých"Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra Z Detail
5 OKRESNÝ SÚD PEZINOK(Rámcová) ZmluvaZmluva o dodávke elektrinyPow-en, a.s. Z Detail
6 ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD(Rámcová) ZmluvaZmluva o dodávke elektriny. Pow-en a.s. Z Detail
7 OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA IIIČiastková zmluvaZmluva o dodávke elektrinyPow-en a.s. Z Detail
8 OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA III(Rámcová) ZmluvaRámcová dohoda o dodávke elektriny a o dodávke zemného plynuPow-en a.s. Z Detail
9 KRAJSKÝ SÚD V TRENČÍNE(Rámcová) ZmluvaZmluva o výpožičke nebytových priestorovKrajský súd V Trenčíne Z Detail
10 ÚRAD PRE SPRÁVU ZAISTENÉHO MAJETKU(Rámcová) ZmluvaDohoda o hmotnej zodpovednostiÚrad pre správu zaisteného majetku Z Detail
Aktuálna stránka: Počet záznamov na stránku: