Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizácií

Zobraziť:

Organizačná zložka MS SR:
Dodávateľ:
Druh zmluvy: Názov:

Poradové čísloOrganizačná zložkaDruhNázovDodávateľTyp 
1 MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR(Rámcová) ZmluvaRámcová dohoda č. MS/73/2024-46 na nákup potravín pre Inštitút vzdelávania na rok 2024Pekáreň Podhorie s.r.o. Z Detail
2 MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR(Rámcová) ZmluvaRámcová dohoda č. MS/74/2024-46 na nákup potravín pre Inštitút vzdelávania na rok 2024GLOBUS spol. s .r.o. Z Detail
3 SPRÁVNY SÚD V KOŠICIACH(Rámcová) ZmluvaZmluva o poskytovaní služiebO2 Business Services, a.s. Z Detail
4 SPRÁVNY SÚD V KOŠICIACH(Rámcová) ZmluvaZmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových MOL Group GOLD kariet spoločnosti SLOVNAFT, a.s.SLOVNAFT, a.s. Z Detail
5 OKRESNÝ SÚD ŽILINA(Rámcová) ZmluvaZmluva na servisné služby Schindler ExcellenceSchindler výťahy a eskalátory a.s. Z Detail
6 MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR(Rámcová) ZmluvaRámcová dohoda č. MS/66/2024-46 na kúpu potravín pre Inštitút vzdelávania na rok 2024PIMA, s.r.o. Z Detail
7 OKRESNÝ SÚD NOVÉ ZÁMKY(Rámcová) ZmluvaZmluva o poskytovaní služieb č. 24/2024 PTCO s.r.o Z Detail
8 MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR(Rámcová) ZmluvaZmluva o poskytovaní systémovej a aplikačnej podpory Informačného systému Registra úpadcov (IS RÚ)JUMP soft a.s. Z Detail
9 MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR(Rámcová) ZmluvaDohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Z Detail
10 SPRÁVNY SÚD V KOŠICIACH(Rámcová) ZmluvaRámcová zmluva o poskytovaní služieb v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zmluva")Tatra Tender s.r.o. Z Detail
Aktuálna stránka: Počet záznamov na stránku: