Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizácií

Zobraziť:

Organizačná zložka MS SR:
Dodávateľ:
Druh zmluvy: Názov:

Poradové čísloOrganizačná zložkaDruhNázovDodávateľTyp 
1 SPRÁVNY SÚD V BANSKEJ BYSTRICI(Rámcová) ZmluvaDelimitačný protokol č. 1 na zabezpečenie prechodu práv a povinnostíKrajský súd v Žiline Z Detail
2 KRAJSKÝ SÚD V BANSKEJ BYSTRICI(Rámcová) ZmluvaDohoda príslušných krajských súdov na zabezpečenie výkonu súdnictvaKrajský súd v Banskej Bystrici Z Detail
3 KRAJSKÝ SÚD V TRENČÍNE(Rámcová) ZmluvaDelimitačný protokol č. 1Krajský súd V Trenčíne Z Detail
4 CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI(Rámcová) ZmluvaDodatok č. 2 k zmluve o výpožičke č. 2019 001 zo dňa 07.02.2019 Mesto Martin Z Detail
5 CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI(Rámcová) ZmluvaZmluva o výpožičke nebytových priestorov MSSR Z Detail
6 CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI(Rámcová) ZmluvaDohoda o ukončení zmluvy o výpožičke nebytových priestorov a parkovacích miest č. MS/39/202-44 zo dňa 21.02.2020MSSR Z Detail
7 CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI(Rámcová) ZmluvaZmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátuMSSR Z Detail
8 SPRÁVNY SÚD V BRATISLAVE(Rámcová) ZmluvaZmluva o umiestnení, prevádzkovaní technického vybavenia a o zapojení do systému centrálnej evidencie poplatkovSlovenská pošta, a. s. Z Detail
9 SPRÁVNY SÚD V BANSKEJ BYSTRICI(Rámcová) ZmluvaDelimitačný protokol č. 2 na zabezpečenie prechodu práv a povinností a prechodu majetku štátuKrajský súd v Banskej Bystrici Z Detail
10 SPRÁVNY SÚD V BANSKEJ BYSTRICI(Rámcová) ZmluvaDelimitačný protokol č. 1 na zabezpečenie prechodu práv a povinností a prechodu majetku štátuKrajský súd v Banskej Bystrici Z Detail
Aktuálna stránka: Počet záznamov na stránku: