Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizácií

Zobraziť:

Organizačná zložka MS SR:
Dodávateľ:
Druh zmluvy: Názov:

Poradové čísloOrganizačná zložkaDruhNázovDodávateľTyp 
1 KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVE(Rámcová) ZmluvaDohoda o splátkachMichal Komárňanský Z Detail
2 OKRESNÝ SÚD BANSKÁ BYSTRICA(Rámcová) ZmluvaZmluva o dielo na dodávku a výmenu okienStolárstvo Miloš Giertli Z Detail
3 KRAJSKÝ SÚD V KOŠICIACH(Rámcová) ZmluvaDohoda o umiestnení telekomunikačného zariadeniaSlovak Telekom, a.s. Z Detail
4 MESTSKÝ SÚD BRATISLAVA III(Rámcová) ZmluvaMemorandum o spolupráci Ministerstvo spravodlivosti SR Z Detail
5 MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR(Rámcová) ZmluvaMemorandum o spolupráci MS/110/2024-40Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Z Detail
6 MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR(Rámcová) ZmluvaMemorandum o spolupráci MS/110/2024-40Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Z Detail
7 CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI(Rámcová) ZmluvaDohoda o skončení Zmluvy o spolupráciKultúrne centrum A. Sládkoviča v detve Z Detail
8 OKRESNÝ SÚD PRIEVIDZA(Rámcová) ZmluvaZmluva o poskytnutí užívacích práv S-EPI s.r.o., Žilina Z Detail
9 KRAJSKÝ SÚD V TRNAVE(Rámcová) ZmluvaPoistná zmluva - PZP na SMV Mazda 6 TT883JFKooperativa poisťovňa a.s. Z Detail
10 KRAJSKÝ SÚD V TRNAVE(Rámcová) ZmluvaPoistná zmluva - Havariná na Mazda 6Generali poisťovňa Z Detail
Aktuálna stránka: Počet záznamov na stránku: