Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizácií

Zobraziť:

Organizačná zložka MS SR:
Dodávateľ:
Druh zmluvy: Názov:

Poradové čísloOrganizačná zložkaDruhNázovDodávateľTyp 
1 MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR(Rámcová) ZmluvaZmluva o spolupráci pri realizovaní ProjektuOkresný súd Žilina Z Detail
2 CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI(Rámcová) ZmluvaZmluva o poskytovaní prístupov do digitálnej kancelárie IIS MIS pre registratúruSWAN, a.s. Z Detail
3 MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR(Rámcová) ZmluvaZmluva o spolupráci pri realizovaní ProjektuOkresný súd Trnava Z Detail
4 MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR(Rámcová) ZmluvaZmluva o spolupráci pri realizovaní ProjektuOkresný súd Košice I Z Detail
5 MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR(Rámcová) ZmluvaZmluva o spolupráci pri realizovaní ProjektuOkresný súd Banská Bystrica Z Detail
6 OKRESNÝ SÚD PARTIZÁNSKE(Rámcová) ZmluvaZmluva o dielo č. 9 / 2022STAVBAL, s.r.o. Z Detail
7 ÚRAD PRE SPRÁVU ZAISTENÉHO MAJETKU(Rámcová) ZmluvaDohoda o zverení referentského služobného vozidlaÚrad pre správu zaisteného majetku Z Detail
8 KRAJSKÝ SÚD V KOŠICIACH(Rámcová) ZmluvaZmluva o dieloElit plus, s.r.o. Z Detail
9 OKRESNÝ SÚD HUMENNÉ(Rámcová) ZmluvaNájomná zmluvaOkresný súd Humenné Z Detail
10 ÚRAD PRE SPRÁVU ZAISTENÉHO MAJETKU(Rámcová) ZmluvaMandátna zmluvaPETCAR SERVIS, s.r.o. Z Detail
Aktuálna stránka: Počet záznamov na stránku: