Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o dielo
Evidenčné číslo Spr. 2076/24
Číslo spisu v registr. Spr. 2076/24
Predmet zmluvy vykonanie všetkých potrebných stavebných úprav za účelom vybudovania dvoch pojednávacích miestností zo súčasnej zasadačky na prízemí budovy súdu
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 42692,92 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Malacky

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) EMOSTAV s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Nové Záhrady I č. 11
821 05 Bratislava
SR
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 36403733
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Ing. Jozef
Priezvisko Kriško
Funkcia konateľ

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Malacky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Mierové námestie 10
901 19 Malacky
SR
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 42128226
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Mgr. Zuzana
Priezvisko Albert
Funkcia predsedníčka Okresného súdu Malacky

Iné

Dátum uzavretia 03.07.2024
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť