Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy ZMLUVA o DIELO č.9/2024
Evidenčné číslo OS PD ZMLUVA Spr 443/24
Číslo spisu v registr. Spr 443/24
Predmet zmluvy stavebné úpravy hygienického zariadenia na I.NP, pracovisko Partizánske
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 8965,20 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Pracovisko Partizánske

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) STAVBAL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Mníchova Lehota 149
Mníchova Lehota
SK
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 36352012
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Ján
Priezvisko Balaj
Funkcia konateľ spoločnosti

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Prievidza
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Švéniho 5
Prievidza
Slovensko
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165808
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Noema
Priezvisko Turanovičová, JUDr.
Funkcia predsedníčka okresného súdu

Iné

Dátum uzavretia 13.05.2024
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť