Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o poskytovaní služieb
Evidenčné číslo 1Spr O/319/2024
Číslo spisu v registr. 1Spr O/319/2024
Predmet zmluvy Verejné služby, ktoré si účastník objedná (O2 Paušály)
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 0 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Správny súd v Košiciach

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) O2 Business Services, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Einsteinova 24
Bratislava
Slovenská republika
Právna forma akciová spoločnosť -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 50087487
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Martin
Priezvisko Lacko
Funkcia Key account manager

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Správny súd v Košiciach
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Kuzmányho 546/2
Košice -mestská časť Staré mesto
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 54908647
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Pavol
Priezvisko Tkáč
Funkcia predseda

Iné

Dátum uzavretia 15.04.2024
Deň súhlasu
Dátum účinnosti 16.04.2024
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť