Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Dohoda o hmotnej zodpovednosti
Evidenčné číslo 12/2023/2/3
Číslo spisu v registr. x
Predmet zmluvy nakladanie s finančnými prostriedkami na obeh alebo obrat, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 300,00 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Ing. Ľubomír Antonín

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Úrad pre správu zaisteného majetku
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Námestie slobody 2906/12
Bratislava
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 53803175
DIČ/DRČ 2121495596
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Mgr. Ján
Priezvisko Kmeť, PhD.
Funkcia riaditeľ

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Ing. Ľubomír Antonín
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby x
x
x
Právna forma iné - zamestnanec
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00000000
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Ing. Ľubomír
Priezvisko Antonín
Funkcia zamestnanec

Iné

Dátum uzavretia 02.01.2023
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť