Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Podniková kolektívna zmluva na rok 2023
Evidenčné číslo 63/23
Číslo spisu v registr. 63/23
Predmet zmluvy Podniková kolektívna zmluva na rok 2023
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 0,00 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Topoľčany

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Základná organizácia odborového zväzu zamestnancov justície v SR pri Okresnom súde Topoľčany
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Nám. M.R.Štefánika 2238/55
Topoľčany
Slovenská republika
Právna forma iné - Základná organizácia OZ
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00000000
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Hana
Priezvisko Bognárová
Funkcia predsedníčka ZO OH

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Topoľčany
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Nám. M. R. Štefánika 2238/55
Topoľčany
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165697
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Renáta
Priezvisko Mihalíková, JUDr.
Funkcia predsedníčka okresného súdu

Iné

Dátum uzavretia 25.01.2023
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť