Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o nájme nebytových priestorov
Evidenčné číslo ÚpSZM/Z/53/2022
Číslo spisu v registr. ÚpSZM/411/2022
Predmet zmluvy užívanie nebytového priestoru - garážového státia za účelom parkovania motorového alebo nemotorového vozidla
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 660,00 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Úrad pre správu zaisteného majetku

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Ľubomír Tomas
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby x
x
x
Právna forma iné - fyzická osoba
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00000000
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Ľubomír
Priezvisko Tomas
Funkcia prenajímateľ

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Úrad pre správu zaisteného majetku
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Námestie slobody 2906/12
Bratislava
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 53803175
DIČ/DRČ 2121495596
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Mgr. Ján
Priezvisko Kmeť, PhD.
Funkcia riaditeľ

Iné

Dátum uzavretia 23.11.2022
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť