Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Kolektívna zmluva na rok 2022 v znení Dodatku č. 2
Evidenčné číslo 1 SprR/2/2022
Číslo spisu v registr. 1 SprR/2/2022
Predmet zmluvy Kolektívna zmluva na rok 2022 v znení Dodatku č. 2
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 0,00 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Bratislava I

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Základná organizácia odborového zväzu justície pri Okresnom súde Bratislava I
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Záhradnícka 10
Bratislava
Slovenská republika
Právna forma odborová organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00039471
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Natália
Priezvisko Slivková
Funkcia predsedníčka odborovej organizácie

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Bratislava I
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Záhradnícka 10
Bratislava
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00039471
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno René
Priezvisko Milták JUDr.
Funkcia predseda Okresného súdu

Iné

Dátum uzavretia 21.09.2022
Deň súhlasu
Dátum účinnosti 26.09.2022
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť