Register doložiek právoplatností a vykonateľností súdnych rozhodnutí

Register doložiek právoplatností a vykonateľností je verejný register, v ktorom je možné overenie právoplatnosti a/alebo vykonateľnosti súdneho rozhodnutia. Vyhľadať právoplatnosť, resp. vykonateľnosť súdneho rozhodnutia je možné podľa jednoznačného identifikátora ECLI uvedeného na rozhodnutí súdu alebo prostredníctvom spisovej značky, označenia súdu a dátumu vydania rozhodnutia (všetky tri údaje sú pri vyhľadávaní povinné). Doložka právoplatnosti a/alebo vykonateľnosti slúži len na informatívne účely, nenahrádza doložku vydanú a autorizovanú súdom.

Aktualizované: 20.06.2024 (aktualizované raz týždenne)

Vyhľadanie podľa ECLI:

ECLI:SK:

Vyhľadanie podľa spisovej značky:

Informácie o doložkách právoplatností/vykonateľností sú zverejnené ku dňu 27.05.2019. Doložky, ktoré neboli k tomuto dátumu súčasťou centrálneho informačného systému súdov, nie je možné v Registri doložiek právoplatností/vykonateľností vyhľadať.