Sledovanie stavu súdneho konania

Informácie o stave súdneho konania sú preberané a zobrazované z Centrálneho informačného systému súdnictva na nižšie uvedených okresných súdoch podľa stavu ich zaevidovania v systéme od 15.01.2020.
Informácie o stave súdneho konania získané z Centrálneho informačného systému súdnictva majú výlučne informatívny charakter a nie je ich možné použiť na právne účely. V prípade potreby získania dôveryhodných informácií o stave súdneho konania je potrebné kontaktovať konkrétny súd, na ktorom je súdne konanie vedené.

Sledovanie stavu súdneho konania je v súčasnosti možné v súdnych registroch: C, Cb, Csp, Cpr, Csr, Cr, Ca, CbPv, CbBu, CbHs, CbZm, CbVO, CbNl a na týchto okresných súdoch: OS Bratislava I, OS Galanta, OS Banská Bystrica, OS Košice I, OS Komárno, OS Trenčín, OS Prešov a OS Liptovský Mikuláš.

Informácie o obsahu vyššie uvedených registroch nájdete na tejto stránke.

Aktualizované: 18.07.2024 (aktualizované raz týždenne)

Vyhľadanie podľa spisovej značky:

Vyhľadanie podľa IČS: