Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Poistná zmluva - Havariná na Mazda 6
Evidenčné číslo Spr 321/24
Číslo spisu v registr. 462
Predmet zmluvy Havarijné poistenie SMV Mazda 6 TT 883JF
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 817,10 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Krajský súd v Trnave

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Generali poisťovňa
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Lamačská cesta 3/a
Bratislava
Slovensko
Právna forma iné - verejná obchodná spoločnosť
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 54228573
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Daniela
Priezvisko Dobišová
Funkcia zástupca poisťovateľa

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Krajský súd v Trnave
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Vajanského 2/a
Trnava
Slovensko
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 35629703
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Anton
Priezvisko Jaček
Funkcia predseda krajského súdu

Iné

Dátum uzavretia 21.06.2024
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť