Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o poskytovaní služieb
Evidenčné číslo 1SprO/493/2024
Číslo spisu v registr. 1SprO/493/2024
Predmet zmluvy Poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb O2BS a poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej telefónnej siete O2SK
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 1814,40 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Stará Ľubovňa

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) O2 Business Services, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Einsteinova 24
Bratislava
Slovenská republika
Právna forma akciová spoločnosť -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 50087487
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Martin
Priezvisko Ďurov
Funkcia obchodný riaditeľ

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Stará Ľubovňa
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby 17. novembra 30
Stará Ľubovňa
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165956
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Danka
Priezvisko Majdáková, Mgr.
Funkcia podpredsedníčka súdu

Iné

Dátum uzavretia 03.07.2024
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť