Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Mandátna zmluva na zabezpečenie VO
Evidenčné číslo Spr 786/24
Číslo spisu v registr. Spr 786/24
Predmet zmluvy Výkon činnosti spojených so zabezpečením verejného obstarávania Suma je uvedená bez DPH, nakoľko dodávateľ nie je platcom DPH
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 1700,0 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Nitra, pracovisko Topoľčany

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Ing. Peter Gráčik
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Krátka 4204/12
95501 Topoľčany
SR
Právna forma iné - SZČO
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 34669604
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Peter
Priezvisko Gráčik, Ing.
Funkcia SZČO

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Nitra
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Štúrova 9
Nitra
SR
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 165662
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Peter
Priezvisko Heinrich, JUDr.
Funkcia predseda okresného súdu

Iné

Dátum uzavretia 10.06.2024
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť