Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy Čiastková zmluva
Názov zmluvy Darovacia zmluva
Evidenčné číslo 1SprO 473/2024
Číslo spisu v registr. 19/473/2024
Predmet zmluvy darovanie prebytočného hnuteľného majetku
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 4666,36 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Diakonický domov Elim, n.o.

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) SR-Krajský súd v Prešove
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Hlavná č. 22
Prešov
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 17068410
DIČ/DRČ 2020977178
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Anna
Priezvisko Kovaľová
Funkcia predsedníčka KS v PO

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Diakonický domov Elim, n. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Hlavná 137
Prešov
Slovenská republika
Právna forma nezisková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 53620976
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Mgr. Samuel
Priezvisko Miško
Funkcia riaditeľ

Iné

Dátum uzavretia 21.05.2024
Deň súhlasu 31.05.2024
Dátum účinnosti 11.06.2024
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť