Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
Evidenčné číslo Spr 216/24
Číslo spisu v registr. Spr 216/24
Predmet zmluvy Použitie súkromného vozidla na služobné účely
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 60 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Krajský súd v Žiline

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) JUDr. Róbert Urban
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby xxxx
xxxxx
SR
Právna forma iné - sudca
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 0000000
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Róbert
Priezvisko Urban
Funkcia sudca

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Krajský súd v Žiline
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Orolská 3
010 01 Žilina
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 35995572
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Róbert
Priezvisko Bebčák
Funkcia podpredseda krajského súdu

Iné

Dátum uzavretia 07.06.2024
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť