Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o užívaní právneho informačného systému BECK-ONLINE
Evidenčné číslo EČ: 7/2024
Číslo spisu v registr. 1SprO/195/2024
Predmet zmluvy prístup do Beck-online
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 3570 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Komárno

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Michalská 9 Bratislava, SR
Bratislava
Slovensko
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 46380434
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Mgr. František
Priezvisko Axamit
Funkcia Sales Manager

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Komárno
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Pohraničná 6
Komárno
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165646
DIČ/DRČ 2021017812
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Oľga
Priezvisko Kováčová
Funkcia predsedníčka okresného súdu

Iné

Dátum uzavretia 07.06.2024
Deň súhlasu
Dátum účinnosti 15.06.2024
Dátum skončenia platnosti 14.06.2025
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť