Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy Čiastková zmluva
Názov zmluvy Darovacia zmluva
Evidenčné číslo 1SprO 474/2024
Číslo spisu v registr. 18/474/2024
Predmet zmluvy darovanie prebytočného majetku
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 0,00 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ SPŠ technická Bardejov

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) SR-Krajský súd v Prešove
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Hlavná č. 22
Prešov
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 17068410
DIČ/DRČ 2020977178
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Anna
Priezvisko Kovaľová
Funkcia predsedníčka KS v PO

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Stredná priemyselná škola technická
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Komenského 5
Bardejov
Slovenská republika
Právna forma rozpočtová alebo príspevková organizácie obce (mesta) alebo VÚC -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00161705
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Ing. Jaroslav
Priezvisko Bujda
Funkcia riaditeľ

Iné

Dátum uzavretia 15.05.2024
Deň súhlasu 28.05.2024
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť