Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Evidenčné číslo Spr 300/24
Číslo spisu v registr. Spr 300/24
Predmet zmluvy Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 108,50 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Martin

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Mgr. Martin Bauer
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby E.B.Lukáča č.2A
036 61 Martin
Slovenská republika
Právna forma iné - sudca
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00000000
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr.Veronika
Priezvisko Pavláková
Funkcia predseda okresného súdu

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Martin
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby E.B.Lukáča č.2A
036 61 Martin
Slovenská republika
Právna forma rozpočtová alebo príspevková organizácie obce (mesta) alebo VÚC -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165786
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr.Veronika
Priezvisko Pavláková
Funkcia predseda okresného súdu

Iné

Dátum uzavretia 06.06.2024
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť