Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy Čiastková zmluva
Názov zmluvy Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
Evidenčné číslo 1SprO 659/2024
Číslo spisu v registr. 17/659/2024
Predmet zmluvy Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 200 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Chrenko

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Krajský súd v Prešove
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Hlavná 22
Prešov
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 17068410
DIČ/DRČ 2020977178
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Anna
Priezvisko Kovaľová, PhD.
Funkcia predsedníčka súdu

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Lukáš Chrenko
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby x
Svidník
Slovenská republika
Právna forma iné - FO
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 000000
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Lukáš
Priezvisko Chrenko
Funkcia informatik

Iné

Dátum uzavretia 04.06.2024
Deň súhlasu
Dátum účinnosti 01.07.2024
Dátum skončenia platnosti 30.06.2025
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť