Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Servisná zmluva č. jún 2024 - 2026 súd SL
Evidenčné číslo 1SprO/297/2024
Číslo spisu v registr. 1SprO/297/2024
Predmet zmluvy Servis, revízie a kontroly elektronickej požiarnej signalizácie
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 1980,00 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Stará Ľubovňa

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) TRANS - MONT, s.r.o. Prešov
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Suvorovova 4/A
Prešov
Slovenská republika
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 31681115
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Miroslav
Priezvisko Macejko, Ing.
Funkcia konateľ

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Stará Ľubovňa
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby 17. novembra 30
Stará Ľubovňa
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165956
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Danka
Priezvisko Majdáková, Mgr.
Funkcia podpredsedníčka súdu

Iné

Dátum uzavretia 22.04.2024
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť