Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o poskytovaní služieb
Evidenčné číslo 1SprO/448/2024
Číslo spisu v registr. 1SprO/448/2024
Predmet zmluvy Telemetria - výťah
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 0 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Michalovce

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Ing. Marián Chvostaľ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Eisteinova 24
Bratislava
SR
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 45973598
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Milan
Priezvisko Morávek
Funkcia riaditeľ predaja a služieb zákazníkom

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Michalovce
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Námestie slobody 11
Michalovce
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165905
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Martin
Priezvisko Stretavský, JUDr.
Funkcia predseda okresného súdu

Iné

Dátum uzavretia 09.05.2024
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť