Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy EKS (elektronický kontraktačný systém)
Názov zmluvy Kúpna zmluva č. Z20242701_Z
Evidenčné číslo Spr 5011/2024
Číslo spisu v registr. Spr 5011/2024
Predmet zmluvy dodávka kancelárskych potrieb
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 747 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Banská Bystrica

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Tibor Varga TSV PAPIER
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Vajanského 80
Lučenec
SK
Právna forma iné - SZĆO
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 32627211
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Tibor
Priezvisko Varga
Funkcia majiteľ

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Banská Bystrica
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Skuteckého 28
Banská Bystrica
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165735
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Pavel
Priezvisko Rohárik
Funkcia predseda súdu

Iné

Dátum uzavretia 16.04.2024
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania S nízkou hodnotou
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO EKS Z20242701_Z

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť