Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva na servisné služby Schindler Excellence
Evidenčné číslo 1SprO/561/2024
Číslo spisu v registr. 1SprO/561/2024
Predmet zmluvy poskytovanie služby na zariadení
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 343,20 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Žilina

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Karadžičova 8
Bratislava
SR
Právna forma akciová spoločnosť -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 31402828
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Ladislav Kubík
Priezvisko Ing. Robert Riegler
Funkcia člen predstavenstva

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Žilina
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Hviezdoslavova 28
Žilina
SR
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165859
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Peter
Priezvisko Hrnčiar
Funkcia predseda okresného súdu

Iné

Dátum uzavretia 11.04.2024
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
ZmluvaZobraziť