Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o poskytovaní služieb č. 24/2024
Evidenčné číslo 1SprO/226/2024
Číslo spisu v registr. 4/24
Predmet zmluvy spracovanie dokumentácie CO
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 3282,00 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Nové Zámky

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) PTCO s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Kadnárova 2
Bratislava
Slovensko
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 55852271
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Ing. Peter
Priezvisko Turan
Funkcia konateľ spoločnosti

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Nové Zámky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Rákocziho 15
Nové Zámky
Slovensko
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 165671
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Eva
Priezvisko Kovácsová
Funkcia predsedníčka okresného súdu

Iné

Dátum uzavretia 10.04.2024
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť