Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Rámcová dohoda na kúpu potravín pre Inštitút vzdelávania na rok 2024 (časť č.1-mäso a mäsové výrobky)
Evidenčné číslo MS/58/2024-46
Číslo spisu v registr. S-MSSR-002741/2024
Predmet zmluvy Dodávanie tovaru - mäso a mäsové výrobky
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 25894,51 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Ministerstvo spravodlivosti SR

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Bidfood Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Piešťanská 2321/71
Nové Mesto nad Váhom
Slovensko
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 34152199
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Daniel
Priezvisko Dlugoš
Funkcia vedúci oddelenia VO

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Ministerstvo spravodlivosti
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Račianska 71
Bratislava
Slovensko
Právna forma ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00166073
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Andrej
Priezvisko Holák
Funkcia generálny tajomník služobného úradu

Iné

Dátum uzavretia 03.04.2024
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť