Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o poskytovaní služieb
Evidenčné číslo 1SprO/546/2024
Číslo spisu v registr. 1SprO/546/2024
Predmet zmluvy Oprava a údržba služobných motorových vozidiel
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 11400,00 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Krajský súd v Košiciach

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Prešovská cesta 69
Košice
SR
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 31706495
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Igor
Priezvisko Vlasatý, Ing.
Funkcia konateľ

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Krajský súd v Košiciach
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Štúrova 29
Košice
Slovenská republika
Právna forma iná právnická osoba zriadená zákonom -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00215783
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Frederika
Priezvisko Zozuľáková, JUDr.
Funkcia predsedníčka krajského súdu

Iné

Dátum uzavretia 02.04.2024
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť