Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Dohoda o hmotnej zodpovednosti
Evidenčné číslo Spr. 175/24
Číslo spisu v registr. Spr 175/24
Predmet zmluvy Dohoda o hmotnej zodpovednosti
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 0,00 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Krajský súd v Banskej Bystrici

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Krajský súd v Banskej Bystrici
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Skuteckého 7
Banská Bystrica
Slovensko
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00215775
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Ján
Priezvisko Auxt
Funkcia predseda krajského súdu

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Michal Roháč
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Skuteckého 7
Banská Bystrica
Slovensko
Právna forma iné - zamestnanec
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 000000
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Michal
Priezvisko Roháč
Funkcia zamestnanec

Iné

Dátum uzavretia 02.04.2024
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť