Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o dielo
Evidenčné číslo 1SprO/1431/2023
Číslo spisu v registr. 1SprO/1431/2023
Predmet zmluvy skartácia dokumentov priamo u objednávateľa
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 135,00 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Žilina

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Green Wave Recycling s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Pohranická ulica 271/27
Malý Lapáš
SR
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 45539197
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Ing. Andrej
Priezvisko Jahnátek
Funkcia konateľ

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Žilina
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Hviezdoslavova 28
Žilina
SR
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165859
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Peter
Priezvisko Hrnčiar
Funkcia predseda okresného súdu

Iné

Dátum uzavretia 21.11.2023
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
ZmluvaZobraziť