Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy Čiastková zmluva
Názov zmluvy Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
Evidenčné číslo SprO/690/23
Číslo spisu v registr. SprO/690/23
Predmet zmluvy Použitie súkromného vozidla na služobné účely - OS Rožňava-PL Plešivec - výsluch účastníka konania dňa 20.11.2023 vo veci 12Pu/27/2023
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 0,00 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Rožňava

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Mgr. Petra Burdigová
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Rudná 36
048 01 Rožňava
Slovenská republika
Právna forma iné - vyššia súdna úradníčka
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00000000
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Petra
Priezvisko Burdigová, Mgr.
Funkcia vyššia súdna úradníčka

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Rožňava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Námestie 1. mája 2
048 20 Rožňava
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165930
DIČ/DRČ 2020954276
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Marian
Priezvisko Tengely, JUDr.
Funkcia predseda okresného súdu

Iné

Dátum uzavretia
Deň súhlasu
Dátum účinnosti 20.11.2023
Dátum skončenia platnosti 20.11.2023
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť