Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy D O H O D A o použití súkromného vozidla na služobné účely
Evidenčné číslo Spr 1302/23
Číslo spisu v registr. Spr 1302/23
Predmet zmluvy použitie súkromného vozidla na služobné účely
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 0,00 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Krajský súd v Nitre

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) JUDr. Katarína Gešková, PhD.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby xy
xy
Slovenská republika
Právna forma iné - fyz.osoba
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 0
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Katarína
Priezvisko Gešková
Funkcia člen výb.komisie

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Krajský súd v Nitre
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Štúrova 9
Nitra
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 35629738
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Roman
Priezvisko Greguš, JUDr.
Funkcia predseda krajského súdu

Iné

Dátum uzavretia 20.11.2023
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť