Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o prenájme a servise kobercov "Čistiaca zóna"
Evidenčné číslo Spr5061/2023
Číslo spisu v registr. Spr 5061/2023
Predmet zmluvy Zmluva o prenájme a servise kobercov "Čistiaca zóna"
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 26,00 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Správny súd v Banskej Bystrici

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) UNISOL SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Horné Pršany 27
Banská Bystrica
Slovensko
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným -
Súd registrácie/Registrový orgán Okresný súd Banská Bystrica
IČO 46832343
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Tomáš
Priezvisko Smutný
Funkcia konateľ

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Správny súd v Banskej Bystrici
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Robotnícka 6
Banská Bystrica
Slovensko
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 54908469
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Peter
Priezvisko Molčan
Funkcia predseda súdu

Iné

Dátum uzavretia 15.11.2023
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť