Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Dohoda o splátkach
Evidenčné číslo VS3300190921
Číslo spisu v registr. DS 4/2023
Predmet zmluvy Dohoda o splátkach
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 33383,45 EUR
Garant zmluvy Justičná pokladnica
Koncový odberateľ Krajský súd v Bratislave

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Jaroslav Vychlopen
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Hrnčiarové 716
Lubina
Slovenská repubika
Právna forma Slovenská republika -
Súd registrácie/Registrový orgán Mestský súd Bratislava III
IČO 00000000
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Tatiana
Priezvisko Gulbišová
Funkcia súdna tajomníčka

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Krajský súd v Bratislave
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Záhradnícka 10
Bratislava
Slovenská republika
Právna forma ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy -
Súd registrácie/Registrový orgán Mestský súd Bratislava III
IČO 00215759
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Tatiana
Priezvisko Gulbišová
Funkcia súdna tajomníčka

Iné

Dátum uzavretia 27.10.2023
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť