Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva na servis a moduly dochádzkového systému Fingera č.220772
Evidenčné číslo 1SprO/631/2023
Číslo spisu v registr. 1SprO/631/2023
Predmet zmluvy poskytovanie servisu a iných služieb (modulov) v rozsahu a v rámci servisného balíka zvoleného v Prílohe č.1
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 720,00 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Vranov nad Topľou

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Innovatrics,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Pri vinohradoch 82
Bratislava
Slovenská republika
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 36280712
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Ján
Priezvisko Lunter
Funkcia konateľ

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Vranov nad Topľou
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby M.R.Štefánika 874
Vranov nad Topľou
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165981
DIČ/DRČ 2020628775
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr.Iveta
Priezvisko Mihóková
Funkcia predsedníčka okresného súdu

Iné

Dátum uzavretia 16.11.2023
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť