Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy Čiastková zmluva
Názov zmluvy Zmluva o dielo
Evidenčné číslo 1SprO 1407/223
Číslo spisu v registr. 24/1407/2023
Predmet zmluvy Úprava dispozičného riešenia v objekte KS v PO
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 8745 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ KS v PO

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) RN - stav s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Vlčie Doly 339
Bratislava
SK
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 45673462
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Mgr. Róbert
Priezvisko Nagy
Funkcia zástupca

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Krajský súd V Prešove
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Hlavná 22
Prešov
SR
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 17068410
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Anna
Priezvisko Kovaľová
Funkcia predsedníčka KS v PO

Iné

Dátum uzavretia 09.11.2023
Deň súhlasu
Dátum účinnosti 10.11.2023
Dátum skončenia platnosti 10.12.2023
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť