Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie a vykonanie prieskumov na dielo:" Modernizácia budovy Okresného súdu Banská Bystrica, Skuteckého ul. 28"
Evidenčné číslo Spr 5120/2023
Číslo spisu v registr. Spr 5120/2023
Predmet zmluvy zhotovenie projektovej dokumentácie a vykonanie prieskumov na dielo "Modernizácia budovy Okresného súdu Banská Bystrica, Skuteckého ul. 28"
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 107880 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Banská Bystrica

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) STAVING PROJEKT s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Na Troskách 1635/3
Banská Bystrica
SK
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 36864366
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Ing. Eugen
Priezvisko Kmeť
Funkcia konateľ

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Banská Bystrica
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Skuteckého 28
Banská Bystrica
SK
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165735
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Miroslava
Priezvisko Hudecová
Funkcia podpredsedníčka súdu

Iné

Dátum uzavretia 13.09.2023
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť