Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb
Evidenčné číslo 1SprO/1504/2023
Číslo spisu v registr. 1SprO/1504/2023
Predmet zmluvy Kancelárske potreby podľa špecifikácie
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 6000,00 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Krajský súd v Košiciach

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Alžbeta Elexová - REFLEX
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Lesnícka 9
Košice
SR
Právna forma iné - živnostník
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 32457243
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Ondrej
Priezvisko Elexa
Funkcia oprávnená osoba

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Krajský súd v Košiciach
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Štúrova 29
Košice
Slovensko
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 215783
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Frederika
Priezvisko Zozuľáková, JUDr.
Funkcia predsedníčka krajského súdu

Iné

Dátum uzavretia 13.09.2023
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti 31.12.2023
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť