Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy EKS (elektronický kontraktačný systém)
Názov zmluvy Kúpna zmluva č. Z20234539_Z
Evidenčné číslo Spr 184/23
Číslo spisu v registr. Spr 184/23
Predmet zmluvy Papierové utierky do zásobníkov
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 450 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Krajský súd v Žiline

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Wolkrova 5
Bratislava
SR
Právna forma iné - živnostník
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 33768897
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno PhDr. Gabriela
Priezvisko Spišáková
Funkcia konateľka

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Krajský súd v Žiline
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Orolská 3
010 01 Žilina
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 35995572
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Eva
Priezvisko Malíková
Funkcia predsedníčka krajského súdu

Iné

Dátum uzavretia 26.05.2023
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť