Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb
Evidenčné číslo Spr. 370/23
Číslo spisu v registr. Spr. 370/23
Predmet zmluvy zmena v osobe účastníka zmluvy pri verejnej telefónnej službe
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 0,00 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Rimavská Sobota

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Slovak Telekom, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Bajkalská 28
817 62 Bratislava
Slovenská republika
Právna forma akciová spoločnosť -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 35763469
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Katarína
Priezvisko Ilovičová
Funkcia key account manažér

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Rimavská Sobota
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Námestie Mihálya Tompu 609/1
Rimavská Sobota
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165816
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Peter
Priezvisko Zachar
Funkcia predseda okresného súdu

Iné

Dátum uzavretia 24.05.2023
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť