Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy PZP na diaľku "Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla"
Evidenčné číslo 1SprV/389/2023
Číslo spisu v registr. 1SprV/389/2023
Predmet zmluvy PZP SMV PN109DF
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 178,75 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Trnava

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. Vienna Insurence Group
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Štefanovičova 4, BA
Bratislava
SR
Právna forma akciová spoločnosť -
Súd registrácie/Registrový orgán Okresný súd Bratislava I
IČO 00585441
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Vladimír
Priezvisko Bakeš Ing.
Funkcia predseda predstavenstva

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Trnava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Hlavná 49
Trnava
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165719
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Igor
Priezvisko Malý JUDr.
Funkcia predseda súdu

Iné

Dátum uzavretia 24.05.2023
Deň súhlasu 24.05.2023
Dátum účinnosti 29.05.2023
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť