Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Evidenčné číslo 1SprV/136/2023
Číslo spisu v registr. 1SprV/136/2023
Predmet zmluvy Použitie súkromného motorového vozidla na služobné účely
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 0 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ okresný súd

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) JUDr. Zuzana Miklošová
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby 0
0
SR
Právna forma iné - sudkyňa
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 0
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Zuzana
Priezvisko Miklošová, JUDr.
Funkcia sudkyňa

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Trebišov
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Nám. mieru 838/2
Trebišov
SR
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165972
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Ladislav
Priezvisko Bujňák, JUDr.
Funkcia predseda súdu

Iné

Dátum uzavretia 23.03.2023
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť