Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o dodávke elektriny
Evidenčné číslo 3102162023
Číslo spisu v registr. Spr. 106/2022
Predmet zmluvy dodávka elektrickej energie
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 30000 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Pezinok

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Pow-en, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Prievozská 4B
821 09 Bratislava
SR
Právna forma akciová spoločnosť -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 43860125
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Ing. Anton
Priezvisko Hlavatý
Funkcia predseda predstavenstva

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Pezinok
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby M.R.Štefánika 40
Pezinok
SR
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 42128234
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Tomáš
Priezvisko Michálek
Funkcia predseda okresného súdu

Iné

Dátum uzavretia 22.03.2023
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť