Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Rámcová dohoda o dodávke elektriny a o dodávke zemného plynu
Evidenčné číslo 161/2023
Číslo spisu v registr. 161/2023
Predmet zmluvy Rámcová dohoda o dodávke elektriny a o dodávke zemného plynu
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 42018 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ OS BA III

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Pow-en a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Prievozská 4B
Bratislava
Slovenská republika
Právna forma akciová spoločnosť -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 43860125
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Anton
Priezvisko Hlavatý
Funkcia predseda predstavenstva

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) OS BA III
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Námestie Biely Kríž 7
Bratislava
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00039501
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Tatiana
Priezvisko Zapletajová
Funkcia podpredsedníčka OS BA III

Iné

Dátum uzavretia 15.03.2023
Deň súhlasu 01.04.2023
Dátum účinnosti 01.04.2023
Dátum skončenia platnosti 31.12.2026
Spôsob obstarávania Nadlimitná
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
ZmluvaZobraziť