Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy zmluva o dodávke elektriny
Evidenčné číslo Z309/2023
Číslo spisu v registr. 1SprO/7601/2022
Predmet zmluvy dodávka elektriny do odberných miest odberateľa
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 100277,65 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Krajský súd v Bratislave

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Pow-en a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Prievozská 4B
Bratislava
SR
Právna forma akciová spoločnosť -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 43860125
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Anton
Priezvisko Hlavatý
Funkcia predseda predstavenstva

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Krajský súd v Bratislave
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Záhradnícka 10
Bratislava
SR
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00215759
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Boris
Priezvisko Tóth
Funkcia predseda krajského súdu

Iné

Dátum uzavretia 15.03.2023
Deň súhlasu
Dátum účinnosti 01.04.2023
Dátum skončenia platnosti 31.12.2023
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť