Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy ZMLUVA o poskytnutí dotácie na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov podľa zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Evidenčné číslo DOTČ4/2023/13
Číslo spisu v registr. 10934/2023/13
Predmet zmluvy poskytnúť prijímateľovi dotáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na realizáciu projektu
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 46850 EUR
Garant zmluvy Aliancia žien - Cesta späť
Koncový odberateľ Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Aliancia žien - Cesta späť
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Hviezdoslavovo námestie 171/17
Bratislava
Slovenská republika
Právna forma občianske združenie -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 30857716
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Katarína
Priezvisko Farkašová
Funkcia štatutár

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Račianska 71
Bratislava
Slovenská republika
Právna forma ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00166073
DIČ/DRČ 2020830196
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Dominik
Priezvisko Okenica
Funkcia GTSU

Iné

Dátum uzavretia 18.01.2023
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť