Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o poskytovaní odborných poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania
Evidenčné číslo MS/5/2023-45
Číslo spisu v registr. MS/5/2023-45
Predmet zmluvy odborné poradenské služby v oblasti verejného obstarávania
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 82992 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Ministerstvo spravodlivosti SR

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) LEGAL TENDER s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Ružová dolina 8, Bratislava
Bratislava
SR
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným -
Súd registrácie/Registrový orgán Okresný súd Bratislava I
IČO 45672911
DIČ/DRČ 2023086692
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Eva
Priezvisko Senáriková
Funkcia -

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Račianska 71
Bratislava
Slovenská republika
Právna forma ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00166073
DIČ/DRČ 2020830196
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Dominik
Priezvisko Okenica
Funkcia generálny tajomník služobného úradu

Iné

Dátum uzavretia 16.01.2023
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti 23.01.2025
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť