Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Kolektívna zmluva uzatvorená na rok 2023
Evidenčné číslo 1SprV/20/2023
Číslo spisu v registr. 1SprV/20/2023
Predmet zmluvy kolektívna zmluva uzatvorená na rok 2023
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 30786,10 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ okresný súd

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Spišská Nová Ves
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Stará cesta 3
Spišská Nová Ves
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165948
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Radoslav
Priezvisko Rusnák, JUDr.
Funkcia predseda okresného súdu

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Základná organizácia Odborového zväzu Justície v SR pri Okresnom súde Spišská Nová Ves
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Stará cesta 3
Spišská Nová Ves
Slovenská republika
Právna forma odborová organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 0
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Branislav
Priezvisko Smetanka, JUDr.
Funkcia predseda ZO OZJvSR pri OS Spišská Nová Ves

Iné

Dátum uzavretia 23.01.2023
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť