Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o poskytovaní čistiacich a upratovacích prác
Evidenčné číslo Spr 418/22
Číslo spisu v registr. Spr 418/22
Predmet zmluvy zabezpečenie a vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 1210 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Skalica

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) FINXZA, s.r.o. - Registrovaný sociálny podnik
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Bánovská cesta 2835/6
Źilina
SR
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 54062292
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Ing. Milada
Priezvisko Matušovičová
Funkcia konateľ spoločnosti

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Skalica
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Námestie slobody 15
Skalica
Slovensko
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 45014817
DIČ/DRČ 2022531467
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Jarmila
Priezvisko Bíliková, Mgr.
Funkcia predsedníčka okresného súdu

Iné

Dátum uzavretia 23.11.2022
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť