Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy Čiastková zmluva
Názov zmluvy Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely.
Evidenčné číslo Spr.690/22
Číslo spisu v registr. Spr. 690/22
Predmet zmluvy Použitie súkromného vozidla na služobné účely - výberové konanie.
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 350 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Krajský súd v Banskej Bystrici

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) JUDr. Jozef Kirst
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby xxxxxxxx
040 01 Košice
Slovenská republika
Právna forma iné - člen výberovej komisie
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00000000
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Jozef
Priezvisko Kirst
Funkcia člen výberovej komisie

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Krajský súd v Banskej Bystrici
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Skuteckého 7
974 87 Banská Bystrica
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00215775
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Ján
Priezvisko Auxt
Funkcia predseda súdu

Iné

Dátum uzavretia 22.11.2022
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť