Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva na vykonanie upratovacích služieb
Evidenčné číslo 1SprO/838/2022 OSSNV
Číslo spisu v registr. 1SprO/838/2022
Predmet zmluvy upratovacie služby
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 37440 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ okresný súd

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Peter Goleňa
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Letecká 1946/44
Spišská Nová Ves
Slovenská republika
Právna forma iné - živnostník
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 37707248
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Peter
Priezvisko Goleňa
Funkcia majiteľ

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Spišská Nová Ves
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Stará cesta 3
Spišská Nová Ves
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165948
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Radoslav
Priezvisko Rusnák, JUDr.
Funkcia predseda okresného súdu

Iné

Dátum uzavretia 22.11.2022
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť